Menü

Amennyiben ügyfelünk úgy dönt, felújításának akár teljes anyagköltségét nálunk kívánja levásárolni, lehetősége van a speciális ajánlatban szereplő, az általa levásárolt összeghez rendelt kedvezményes ajándékkártya átvételére, melynek maximális értéke (4 millió forint anyagköltség levásárlása esetén) 200.000 forint lehet.


Az ajándékkártyák az alábbiak szerint adhatóak:

1 millió Ft forgalom elérése esetén 20.000.- bónusz
további 1 millió Ft forgalom elérése esetén további 30.000.- bónusz
további 1 millió Ft forgalom elérése esetén további 50.000.- bónusz
további 1 millió Ft forgalom elérése esetén további 100.000.- bónusz


az utólagos kedvezmény az elért sávok szerint is elszámolható egyösszegben:


1 millió Ft forgalom elérése esetén 20.000.- bónusz
2 millió Ft forgalom elérése esetén összesen 50.000.- bónusz
3 millió Ft forgalom elérése esetén összesen 100.000.- bónusz
4 millió Ft forgalom elérése esetén összesen 200.000.- bónusz

 

Az ajánlat igénybe vételének menete:

 

1. Ügyfelünk három igénylési mód közül választhat:

a. Hírlevelünkre történő feliratkozást követően emailben küldjük el a további teendőket és az ügyfélkártyát.

b. Az ügyfélkártyát ide kattintva a barakkshop.hu oldalon megvásárolhatja. 

c. Áruházunkban személyesen kérheti ügyfélkártyáját.

A kártya díja minden esetben 2000 Ft., mely összeg az első vásárlás alkalmával levásárolható.
 

2. A személyre szóló ügyfélkártya alapján nyomon követjük, továbbá eltároljuk a vásárlásai után kapott számláit.

3. Az utolsó vásárlás alkalmával záróegyenlege alapján megállapítjuk, milyen tételű ajándékkártyára jogosult.

4. A kapott ajándékkártyán szereplő összeget bármelyik, tetszőlegesen választott termékünkre felhasználhatja az utolsó vásárlástól számított 90 napig.

Kártya megvásárlásához kattintson a képre:

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ajánlat a kasszánál kerül érvényesítésre. Más kedvezménnyel/akcióval nem összevonható.

Kérjük ügyfeleinket, számlázási adataikat az otthonfelújítási támogatás igénylésekor megadott számlázási adatokkal megegyezően adják meg részünkre!

 

-

 

Minden, amit tudnod kell az otthonfelújítási támogatásról

 

Mikor igényelheted a támogatást?

 • A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik.
 •  A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.
 • A  támogatásra az  igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult.
 •  A gyermek fogalma lehet :
 • magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően
 •  vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
 •  kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;
   
 • A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
 •  az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a  támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 •   az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
 •   az  igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az  állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

 

Fontos számlázási tudnivalók!

Az építési, felújítási tevékenységet végző vállalkozóval 2021. január 1-je után kelt szerződéssel szükséges rendelkeznie az igénylőnek, ahogy a számlákon is 2021. január 1-je utáni keltezésnek és dátumnak kell szerepelnie.

 •  A számlákat az igénylő nevére, vagy az igénylővel egy háztartásban élő nevére kell kiállítani. (Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs nevére.)
 • A számlázási címnek a felújítandó, támogatási kérelemben megnevezett ingatlan címével megegyezőnek kell lennie.
 • A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a  vállalkozó az  igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója, élettársa a szervezetnek nem lehet tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
 • A banki utalással teljesített számla esetében banki kivonattal kell igazolni a pénzügyi teljesítést.

 

Milyen építési munkálatok támogatottak?

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtására lehet igénybe venni.

Támogatható építési tevékenységek:
 

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

h) klímaberendezés beépítése, cseréje

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

j) belső tér felújítása, ideértve

 ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

 jb) a galériaépítést,

 jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

 jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

 je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

 jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása

l) kerítés építése

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése

o) térburkolat készítése, cseréje

p) télikert kialakítása

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9.§ (10)bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

 

Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

 

- a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)

- a szabadon álló konyhai gépek beszerzése

- beépített nem konyhai gépek besszezésére (pl. mosógép, szárítógép)

- a lakás bővítésére plusz szobákkal

- a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre

- a tároló építésére

- mobilgarázs beszerzésére

- a raklapra, mint anyagköltségre

- az infraszauna beépítésére

- a riasztó beszerelésére

 

Mikor kaphatod kézhez a támogatási összeget?

 • A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
 •  Tekintve, hogy a támogatás utólagosan igényelhető, a tervezett beruházás előfinanszírozást igényel, melyhez a bankok nyújtanak kedvező konstrukciót.
 • A támogatás időtartama: 2021. január 1- 2022. december 31.
 • A Magyar Államkincstárhoz benyújtott kérelmek elbírálására 30 nap áll rendelkezésre.

 

Benyújtandó dokumentumok listája:

 • kérelem
 • vállalkozási szerződések
 • számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok
 • az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata
 • személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

 

Hogyan tudod benyújtani a támogatási kérelmet?

 • Az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton az Ingatlan menüpontban.
 • Dokumentáció elküldésével postai úton a Magyar Államkincstár részére.
 • Bármelyik kormányablakban személyesen.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum 3.000.000 forint lehet a támogatás összege.

A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább a negyedét, akkor nem jogosult, csak a kisebb tétel kétszeresére.